събота, 16 август 2014 г.

Ден 228

Твоите мисли и чувства са причината, а онова, което се случва, е резултатът, следователно, ако преживееш вътрешно това, което искаш да ти се случи, ти си извършил всичко необходимо. Докато не го познаваш, няма да го предизвикаш. Но щом то се случи вътре в теб, ще се случи и извън теб.
Помни: вътре в теб е причината, а извън теб е резултатът.