четвъртък, 3 юли 2014 г.

Ден 184

Всяка позитивна стъпка, която предприемаш, променя съществото ти. С постоянни усилия на волята и с дисциплинирано упражняване на наученото досега ще бъдеш смаян от бързината, с която настъпва трансформацията.
Трансформацията на твоята личност носи неописуемо спокойствие и радост. Трябва да го изпиташ, за да го разбереш, но ако веднъж тръгнеш по този път, никога няма да искаш да се върнеш.