петък, 11 юли 2014 г.

Ден 192

Помниш ли трите мъдри маймунки?
Не виждам злото.
Не чувам злото.
Не говоря за злото.
Това означава: не виждам лошото, не чувам лошото, не говоря за лошото.
Тези три маймунки са наистина мъдри.