четвъртък, 10 юли 2014 г.

Ден 191

У теб се намират отговорите на всеки един въпрос и затова е важно сам да ги откриеш. Трябва да имаш доверие на себе си и на всичко, което си. Филмът и книгата "Тайната" ще ти помогнат да научиш за силата, която е у теб, и да я осъзнаеш, за да можеш да я използваш.
Задай си някой въпрос и след това внимателно се вслушай в себе си, защото отговорът ще дойде при теб след миг.