петък, 21 февруари 2014 г.

Ден 52

Ако непрекъснато визуализираш и нищо не се получава, това значи, че отменяш своето желание по някакъв друг, много мощен начин, за който не си даваш сметка. За какво мислиш? За какво говориш? Какви действия предприемаш? Ако не си сигурен, помоли закона за привличането да ти покаже с какво отменяш своето намерение и ще ти бъде показано много ясно.