понеделник, 23 юни 2014 г.

Ден 174

Всеки от нас е творец на своя живот и не можем да сбъдваме желания в живота на друг, освен ако този човек не желае съзнателно същото нещо, което му желаем и ние. Например когато някой желае да бъде добре, хората около него могат да употребят мощното си съсредоточаване, за да поискат от свое име само добро за него. Положителната им енергия ще бъде приета от този човек, защото и той желае същото, и тази енергия ще му помогне в огромна степен.