понеделник, 14 юли 2014 г.

Ден 195

Стресът, тревогата и безпокойството идват, когато проектираме нашите мисли в бъдещето и си представяме нещо лошо. Тогава сме се съсредоточили върху онова, което не искаме! Ако усетиш, че умът ти проектира в бъдещето по негативен начин, фокусирай се интензивно върху НАСТОЯЩЕТО. Неотклонно се придържай само към своето тук и сега.
Използвай цялата си воля и съсредоточи мисълта си върху настоящия момент, защото в този момент за теб съществува пълното спокойствие.