четвъртък, 18 септември 2014 г.

Ден 261

Истината ще те направи свободен. Цялата болка и страдание на света са предизвикани от хора, непознаващи извечните космически закони на Вселената. Принципите, съдържащи се в "Тайната", са били дадени на всеки човек, за да докаже космическия закон още веднъж за себе си. Докажи го пред себе си и истината ще те направи свободен.