събота, 31 май 2014 г.

Ден 151

Ти си електромагнитно същество, излъчващо определени честоти. Могат да ти се случат само онези неща, които са на честотите, на които излъчваш в момента. Всеки отделен човек, събитие или обстоятелство в твоя ден ти казват на каква честота се намираш.

Ако денят ти не върви добре, спри и съзнателно промени честотите си. Ако денят ти върви гладко, продължавай в същия дух.