петък, 30 май 2014 г.

Ден 150

Когато достигнеш най- високите нива на благодарността си, всека твоя мисъл, всяка твоя дума и всяка твоя постъпка ще идват от чиста доброта.