понеделник, 8 септември 2014 г.

Ден 251

Трябва да говориш така, сякаш сега притежаваш онова, което искаш. Това е много важно. Законът отвръща съвсем точно на твоите мисли и чувства, така че ако виждаш нещо като принадлежащо на бъдещето, ти му пречиш да се осъществи сега.
Трябва да имаш чувството, че вече го притежаваш.