вторник, 9 септември 2014 г.

Ден 252

Когато сте вдъхновени от някоя велика цел, някакъв изключителен замисъл, всичките ви мисли прехвърлят досегашните си граници. Умът ви надскача ограниченията си, съзнанието ви се разгръща във всички посоки и вие се озовавате в нов, великолепен свят и вие разкривате, че сте далеч по-велика личност, отколкото някога сте мечтали да бъдете.

Патанджали Йога /ок. 200г.пр. Хр./
Сутри