понеделник, 7 април 2014 г.

Ден 97

Винаги помни, че чувствата ти отразяват характера на твоите мисли за самия теб. Твоите чувства ти казват дали мислите ти ти влияят добре, или не. Ако можеш да осъзнаваш все по-ясно и по-ясно как се чувстваш, ти ще ставаш все по-наясно и по-наясно какъв вид мисли текат през ума ти. Твоите чувства ти изпращат непрекъснато телеграфически съобщения.
Вслушвай се в себе си!