вторник, 8 април 2014 г.

Ден 98

Всичко произлиза от ума и онова, което търсите навън, вече го имате. Никой не може да мисли нещо в бъдещето. Вашата мисъл за нещо е и неговото зараждане.

Женевиев Беренд /1881-1960/
Вашата невидима сила