сряда, 15 октомври 2014 г.

Ден 288

Днешното състояние на нашата планета е просто огледало на мисленето на човечеството като цяло. Дисхармонията, която виждаме по земята, е отражение на дисхармонията вътре в човешките същества. Връзката между нашата планета и човечеството не може да бъде прекъсната. Светът ще се промени и земята ще се променя с вътрешната промяна на всяко едно човешко същество.

Един човек вдъхновява мнозина, мнозина вдъхновяват хиляди, хиляди вдъхновяват милиони, милионите вдъхновяват милиарди - и ето как ще се възцари хармония по цялата Земя.