вторник, 7 октомври 2014 г.

Ден 280

Повечето хора живеят - било физически, интелектуално или морално - в твърде ограничен кръг на своето потенциално съществуване. Те използват много малка част от възможностите на съзнанието си и на душевните си ресурси като цяло, подобно на човек, който, независимо че цялото му тяло е напълно здраво, е свикнал да движи само малкото си пръстче. Големите катастрофи и кризи ни показват колко по-големи са нашите жизнени ресурси в сравнение с всичко, което можем да си представим.

Уйлям Джеймс /1842-1910/