вторник, 30 септември 2014 г.

Ден 273

Ние не получаваме мъдрост. Трябва да я открием след едно пътуване, което никой не може да направи вместо нас - или да ни го спести.
Марсел Пруст /1871-1922/
В търсене на изгубеното време