вторник, 3 юни 2014 г.

Ден 154

Човекът е сътворен изцяло и единствено от своите мисли. Каквото си мисли, в това се и превръща.

МОХАНДАС КАРАМЧАНД ГАНДИ
(1869-1948)