вторник, 4 март 2014 г.

Ден 63

Ако живеем добре, добри са и времената. Каквито сме ние, такива са и те.

Свети Августин /354 - 430/