петък, 17 октомври 2014 г.

Ден 290

Поискай от себе си един ден да мислиш повече за хубави, отколкото за лоши неща. Поискай от себе си един ден да изричаш повече думи на благодарност, нежност, похвала, любезност и любов, отколкото думи на отрицание. Поискай от себе си един ден да постъпваш, воден само от доброта, любезност, благодарност и любов.

Във всеки момент от твоя ден пред теб стоят две пътеки. Тръгни по добрата пътека, за Бога.