неделя, 28 септември 2014 г.

Ден 271

За да се осъществи желаното от теб:
Стъпка 1. Искай. Това значи да знаеш много, много ясно какво точно желаеш, като го обмислиш и си го представиш съвършено ясно и цялостно. Помни, че в момента, в който поискаш желаното от теб, то вече съществува в духовния свят. Искането е активната стъпка в осъществяването.
Стъпка 2. Вярвай. Това значи, че трябва да знаеш вътре в себе си, че това, което искаш, е вече твое, още в този миг. Твоята вяра осигурява средствата желанието ти премине от духовния във физическия свят. Вярата е пасивната стъпка на осъществяването.
Стъпка 3. Получавай. Ако вярваш, че вече си получил, то ти ще получиш. Получаването е третата стъпка на осъществяването и е резултат от съчетаването на активната и пасивната стъпка, което е идеалната форма на осъществяването.
Осъществяването е процес, аналогичен на батерията. Пасивното е активно. Негативното е пасивно. Свържете двете както трябва и ще получиш мощност.