четвъртък, 25 септември 2014 г.

Ден 268

Всеки Божи ден ти получаваш от Вселената хиляди съобщения. Научи се да разчиташ и използваш тази комуникация. Вселената ти говори и те води във всеки един момент. Няма съвпадения и случайности. Всеки знак, който забелязваш, всяка дума, която чуваш, всеки цвят, всяка миризма, всеки звук, всяко събитие или ситуация е послание от Вселената до теб и ти си единственият, който знае значението им и какво точно ти казват.
Гледай внимателно! Слушай внимателно! Използвай всичките си сетива, защото съобщенията достигат до теб през всичките ти сетива!