петък, 12 септември 2014 г.

Ден 255

Нито едно човешко същество не предизвиква нарочно нещо, което не желае да му се случи, но за съжаление човешката история е пълна с болка, тъга, страдание и загуби, защото хората не са си давали сметка за един закон, който влияе върху живота им повече от всеки друг.
Сега посоката на историята се променя, защото ти имаш познанието за закона за привличането и можеш да създадеш живота, който заслужаваш. Ти променяш историята!