петък, 29 август 2014 г.

Ден 241

Древните жители на Вавилон практикували един жизненоважен закон, който лежи в основата на тяхното благоденствие. Те прилагали закона за десятъка, според който трябва да даряваш една десета от всичките си пари и богатства, които получаваш. Законът за десятъка постановява, че за да получиш, трябва да дадеш, и жителите на Вавилон са знаели за тази практика, знаели са, че тя твори изобилие.
Ако си мислиш: ще дам, когато имам достатъчно пари, то тогава законът за десятъка казва, че никога няма да имаш достатъчно пари, защото първо трябва да дадеш. Много от богатите хора на планетата са извървели пътя до богатството благодарение на закона за десятъка и никога не са спирали да дават!