понеделник, 18 август 2014 г.

Ден 230

Докато създавах филма "Тайната", изучавах в същото време и самият закон. За известно време допусках грешката да търся помощ във външния свят. Снимах филм, който струваше милиони долари, и когато започнах, бях затънал в дългове. Независимо къде отивах да търся помощ, навсякъде ми отказваха. Пред лицето ми се затръшваха една след друга всички врати. Търсех помощ не там, където трябваше да търся, защото цялата сила на Вселената беше вътре в мен.
След като се промених и се свързах със силата, която бе у мен, позволих на Вселената да намери най-добрия начин. Направих това, което трябваше да направя, и преживях желанието си със сърцето си, с ума си, с тялото си и пътят бе осветен.