сряда, 13 август 2014 г.

Ден 225

Понеже в духовния свят всичко вече съществува, това, което желаеш, също съществува, и истината е, че винаги е съществувало, тъй като духовният свят няма времево измерение. За нашия ограничен във физическия свят ум не е лесно да разбере това. Най-важното е, че ако това, което желаеш, вече съществува, то щом го поискаш, то вече ти е дадено. За да пренесеш желаното от духовния свят във физическия, трябва само да излъчиш трептения със същата вибрация, на която е и желаното от теб. Няма нужда да създаваш това, което желаеш, то вече съществува.
Бъди на честотата на своето желание и ще го пренесеш във физическия свят чрез самия себе си.