четвъртък, 31 юли 2014 г.

Ден 212

Необятната Вселена е като нашето Слънце. Самата природа на слънцето е да дава светлина и живот. Можеш ли да си представиш Слънцето да стане една сутрин и да си каже: Омръзна ми вече да светя и да топля! Такъв момент не може да настъпи. Необятната Вселена е също като Слънцето. Самата природа и същност на Вселената е да дава и тя не би могла да съществува по друг начин.
Когато сме в хармония със законите за Вселената, ние преживяваме радостта от вечното й раздаване.