събота, 19 юли 2014 г.

Ден 200

Много често, когато нещата в живота ни се променят, ние се съпротивляваме силно на промяната. Става така, защото хората често изпитват страх от големите промени, тъй като им се струват лоши. Но е важно да помним, че когато в живота ни се променя нещо значително, това значи, че идва нещо добро. Във Вселената не може да има вакуум, следователно, когато нещо изчезне, трябва нещо друго да дойде на негово място. Щом дойде промяна, отпусни се, имай пълна вяра и знай, че промяната Е САМО ЗА ДОБРО.
Нещо по-прекрасно идва към теб.