петък, 27 юни 2014 г.

Ден 178

Какво е най-мощното нещо, с което можеш да помогнеш на процеса на осъществяване на желанията си? Искай за другите, както искаш за себе си. Един лесен начин да направиш това е да се помолиш за ВСИЧКИ, което, разбира се, включва и теб самия. Поискай добър живот за всички, мир за всички, изобилие за всички, любов за всички и щастие за всички.
Когато искаш за другите, това се връща към теб, така, че законът е изпълнил ВСИЧКО, което желаеш.