сряда, 14 май 2014 г.

Ден 134

Когато в живота ни нещата се променят, често ние се съпротивляваме на промяната. Но ако разбираш структурата на Вселената, на живота, на сътворението, ти ще разбереш, че животът е промяна и никога нищо никога не остава неподвижно. Всичко е енергия, а енергията е в непрекъснато движение и промяна. Ако енергията не помръдваше, теб нямаше да те има, нямаше да има живот.
Промяната винаги е за добро - както за теб, така и за всички. Тя е еволюцията на живота.