четвъртък, 8 май 2014 г.

Ден 128

Най-бързо в живота ти идват нещата, в които най-много ВЯРВАШ. Можеш да получиш само онова, в което ВЯРВАШ, така, че трябва да ВЯРВАШ, за да получиш желаното.