събота, 19 април 2014 г.

Ден 109

След като вече знаеш за закона на привличането, можеш да направиш най- точните открития за себе си, като се заслушаш в това, което говориш.

Когато заявяваш нещо като абсолютен факт, дай си сметка, че това е нещо, в което действително вярваш, и тази вяра го прави истина в живота ти. Когато се чуеш да казваш нещо, което не искаш в живота си, превключи веднага и промени фразата си- формулирай желаното, а не нежеланото. Стига само да се вслушаш в собствените си думи, и ще ти станат ясни толкова неща от миналото. А когато започнеш да осъзнаваш думите си и да ги променяш, ти ще променяш и цялостната посока на своето бъдеще!