четвъртък, 10 април 2014 г.

Ден 100

Твоето естествено състояние е радостта и ти знаеш това, защото, когато си в противоположното състояние, се чувстваш зле. Следователно, ако радостта е истинската ти същност, можеш да си представиш колко повече енергия ти е нужна, за да генерираш отрицание, в сравнение с това да бъдеш естествено щастлив!