четвъртък, 27 март 2014 г.

Ден 86

Законът за привличането действа безотказно и всеки човек получава това, което иска, дори независимо от факта, че през повечето време хората не съзнават, че искат онова, което не желаят. Законът притежава съвършена красота, той винаги ни отговаря и ни дава онова, за което молим във всеки един момент, което прави възможно да изживеем и живота си.
Законът никога не се променя - ние трябва да се научим да живеем в хармония с него. Това е най-важната задача пред всяко човешко същество.