четвъртък, 20 март 2014 г.

Ден 79

Нашето естествено състояние е радостта. Твърде много енергия е необходима, за да се творят лоши мисли, да се изричат лоши думи и да се чувстваме зле. По-лесно е мислим, да говорим и да правим добро.
Избери по-лекия път!