събота, 15 март 2014 г.

Ден 74

Всяка дума, която изричаш, има собствена честота на вибрациите, и веднъж произнесена, бива поета от Вселената. Законът за привличането откликва на всички честоти, следователно откликва и на думите, които изричаш. Когато използваш много силни думи, като "ужасно", "отвратително" и "шокиращо", за да опишеш някаква ситуация в живота си, ти изпращаш равна по сила вибрационна честота и законът за привличането трябва да ти отвърне, като ти изпрати обратно вибрация със същата честота.
Законът е неутрален и просто откликва на твоите честоти. Сега разбираш ли колко е важно да говориш със силни думи за нещата, които желаеш, и да избягваш силните думи относно нещата, които не желаеш?