вторник, 11 март 2014 г.

Ден 70

Ако умът на човек стане чист, всичко около него става чисто.

Буда /ок.563-ок.483 г.пр.Хр./