четвъртък, 9 януари 2014 г.

Ден 9

Ние привличаме към себе си това, което съдържаме. Всяко обстоятелство, всеки човек, всяка ситуация, които привличаме и преживяваме, са основани на това, което е у нас. Би ли могъл да си представиш по-възхитителна система от тази?

Твоят живот е отражение на онова, което се съдържа у теб, а онова, което се съдържа у теб, е винаги под твоя контрол.

Няма коментари:

Публикуване на коментар